2011
RUD 2011-1 | RUD 2011-2 | RUD 2011-3 | RUD 2011-4

Marit Helen Akslen: Biele šaty, 2007 Konštrukcie. Súčasné nórske umelecké remeslá

Výstava súčasných nórskych umeleckých remesiel je založená na koncepcii „konštrukcie“ –vytvárania niečoho skladaním. Na výstave sa predstavujú diela umelcov, ktorí pristupujú ku konštrukcii rôznymi spôsobmi, predovšetkým vo vzťahu k drevu a textíliám. Vypracovali si vlastné individuálne metódy konštrukcie na vytvorenie formálneho, štrukturálneho a organizačného základu pre svoje osobité vizuálne vyjadrenie. Výstava uvádza široký výber prác od formálneho výrazu až po koncepčné vyjadrenia. Pri niektorých sú zreteľné silné tradičné korene, iné sú viac experimentálne, ale všetky majú základ v tradíciách umeleckých remesiel.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2011:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2011 > RUD 04/2011 > Konštrukcie. Súčasné nórske umelecké remeslá