2011
RUD 2011-1 | RUD 2011-2 | RUD 2011-3 | RUD 2011-4

Ars liturgica – medzi posvätnosťou a krásou

Pavla Lazárková Trizuljaková

Petra Graffe: Missio vitam, 2008 V júli 2011 sa v Kaplnke sv. Jána evanjelistu v Bratislave konala výstava Ars liturgica – liturgické rúcha. Ojedinelá atmosféra gotickej kaplnky zo 14. storočia vytvorila výnimočný rámec pre zriedkavú textilno-odevnú tému. Tvorba originálneho sakrálneho textilného odevu v slovenskom kontexte takmer nemá žiadnu tradíciu. Špecifická téma liturgických textílií – paramentov nesie v sebe vysoké funkčné a estetické nároky na umelecko-remeselné spracovanie i požiadavky na praktické použitie. Paramentika sa pohybuje na rozhraní liturgie, výtvarného umenia a teológie.
Marta Bošelová (1955) vytvorila v roku 2000 súbor kazúl pre chrám v Liptovských Sliačoch. Ide o autorsky zhotovené kazuly na ručnom pletacom stroji. Bošelová sa hrá s textúrou pletáže, jej hustotou i trblietavou farebnosťou. Pletenina vpletaním detailov i vyšívaním drobných symbolov nadobúda plastický charakter. Kánon liturgických farieb rozohráva vďaka spletaniu priadzí rôznych odtieňov a kvalít.
Mária Fulková (1962) realizovala diplomovú prácu na tému autorsky tkané kazuly. Vo vtedajšom Československu to bol ojedinelý počin, pretože táto tematika bola v našich pomeroch úplne neznáma. Odevy vytvorila technikou tkania na tkáčskom stave. Autorka pokladala ručne spracovaný materiál za výraz úcty voči sakrálnemu rúchu. Výtvarná čistota a jednoduchosť je hlavnou hodnotou týchto rúch.
Zuzana Boteková a Karin Kolčáková spracovali tému Svetlo vo forme sakrálneho rúcha. Zuzana Boteková (1969) zrealizovala technikou ikat rúcho s jasnou autorskou výpoveďou. Siahla po základnom tradičnom kresťanskom motíve latinského kríža. Karin Kolčáková (1976) na realizáciu ornátu použila techniku ikat, ktorá umožňuje pracovať v dvoch vrstvách textílie.
Petra Graffe (1983) ako diplomovú prácu vytvorila kolekciu kazúl bielej liturgickej farby. Motívom práce bolo nájdenie krucifixu, dedičstva po prababičke. V textilnom a ideovom poňatí zaujme kazula Missio vitam, realizovaná technikou ikat a tkaním na ráme.
Jana Zaujecová (1977) v roku 2003 zrealizovala kolekciu šiestich rúch. Kľúčom k pochopeniu prác sú symbolické historicko-teologické súvislosti textilu. Autorka používa biblické materiály vlnu a hodváb. Technika plstenia v kombinácii s textilnou hodvábnou kolážou otvára čarovný svet textilnej miniatúry aplikovanej na veľkorysú plochu ornátu.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2011:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2011 > RUD 04/2011 > Ars liturgica – medzi posvätnosťou a krásou