2011
RUD 2011-1 | RUD 2011-2 | RUD 2011-3 | RUD 2011-4

(Ne)tradičné kurzy

Kurz základov kováčstva v Škole remesiel ÚĽUV BratislavaSo zámerom rozšíriť ponuku Školy remesiel ÚĽUV v Bratislave a Banskej Bystrici o (ne)tradičné kurzy a techniky boli v prvom polroku 2011 pripravené pre záujemcov kurzy výroby svadobnej party, zdobenia kraslíc sitinou, základov kováčstva a výroby praciek. Všetky kurzy sa konali po prvý raz.
S prípravou kurzu kováčstva bola spojená najmä náročnosť technického zabezpečenia – vybavenia vyhňami a náradím. Lektorom bol umelecký kováč Jozef Tomčala. O atraktívnosti kováčskeho remesla svedčí počet prihlásených na kurz, ktorý dvojnásobne prevýšil kapacitu.
Parta bola v tradičnej ľudovej kultúre symbolom čistoty a panenstva. Mladé slobodné dievčatá ju nosili ako ozdobu hlavy. Bohatšie party sa zhotovovali k svadobnému kroju. Hotovú partu si možno dnes kúpiť v ÚĽUV-e – ich výrobe sa venuje Monika Zapletalová. Kurz však dal záujemcom návod, ako si ju zhotoviť vlastnými rukami.
Zdobenie kraslíc sitinou patrí k najmladším technikám zdobenia kraslíc – rozšírila sa koncom 19. storočia. Použitie dužiny močiarnej trávy – sitiny (Juncus effusus) bolo na Slovensku zaznamenané najmä v nížinných oblastiach západného Slovenska.
Kurz výroby praciek zorganizovala Škola remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici. Zameraný bol na výučbu výroby mosadznej pracky na opasok. Lektorom kurzu bol Tibor Amrich z Valaskej, ktorý sa už tretie desaťročie venuje výrobe spínadiel, spôn na mužské košele, praciek na kožené opasky a tašky.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2011: