2011
RUD 2011-1 | RUD 2011-2 | RUD 2011-3 | RUD 2011-4

Monika Wokaunová: Privoňať k drevu...

Tvorivé dielne pre stredné školy, Škola remesiel ÚĽUV Banská Bystrica Regionálne centrum remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici sa usiluje o zachovanie a odovzdávanie tradičných techník v regióne stredného Slovenska. Vo svojej ponuke pre širokú verejnosť má z oblasti spracovania dreva kurzy drevorezby, výroby dlabaného riadu, výroby píšťal a techniku vylievania dreva cínom. Výrazné predpoklady na absolvovanie kurzu nie sú potrebné. Na kurzoch účastníci získavajú v prvom rade základy práce s drevom, nástrojmi a formujú si predstavivosť pri výzdobných technikách. Nemenej dôležité a motivujúce je aj prostredie, v ktorom výučba prebieha. Prítomnosť ostatných kurzistov znamená činnosť v kolektíve ľudí so spoločným záujmom. Výsledkom sú nielen vlastnoručne vyrobené výrobky, prehĺbenie vedomostí a zmysluplne strávený voľný čas, ale i nové kamarátstva.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2011:


 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2011 > RUD 02/2011 > Monika Wokaunová: Privoňať k drevu...