2011
RUD 2011-1 | RUD 2011-2 | RUD 2011-3 | RUD 2011-4

Martin Mešša: Ján Sakala

sochy umocnené farbou
Ján Sakala: Anjel, 2008 Rezbár Ján Sakala, pôvodne profesionálny tanečník v ľudovom súbore v Prešove, je od roku 2010 nositeľom titulu majster ľudovej umeleckej výroby. Jeho sochy hovoria vlastnou Sakalovou rečou. Kompaktne stvárnená socha akoby vyliezala z kusa dreva, používa minimálne prostriedky zobrazenia, rešpektuje motív a identifikuje ho atribútom, ktorý soche nedominuje. To všetko umocňuje farbou. Raz je ľahko nahodená akoby lazúra, inde kryje farbou celé plochy a pridáva patinu, ktorá zvýrazňuje gesto, časť tela, pohyb drapérie odevu. Sakala nenapodobuje sochy profesionálnych sochárov minulosti alebo súčasnosti ani tradičné ľudové sochy. Napriek tomu však máte pocit úzkeho spojenia s tradičným ľudovým umením.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2011: