2011
RUD 2011-1 | RUD 2011-2 | RUD 2011-3 | RUD 2011-4

Eva Trilecová: Kabinet kuriozít v Galérii X

Katarína Orolínová: Odores Coquina Ateliér Textilný priestor na Katedre textilu VŠVU v Bratislave pracoval minulý semester na téme Kabinet kuriozít a výsledky prezentoval na rovnomennej výstave v galérii X. V niektorých dielach je jasná inšpirácia ľudovým umením posunutá do dnešných foriem. Študenti sami často siahajú po tomto zdroji inšpirácie. Je to buď rodinné prostredie, ktoré ich formuje, alebo si nachádzajú k nemu vzťah cez štúdium textilných techník. Napríklad Henrieta Kurčíková si v práci Iný kraj iný mrav všíma, že predmet na zabíjanie múch má v každom kraji Slovenska iný názov, a spája si to s výšivkami na čepcoch z týchto regiónov. Ich najozdobnejšia časť má práve tvar podobný tvaru mucholapky. Ľubomíra Abrahámová v bakalárskej práci Stará láska nehrdzavie reaguje na krásu a jedinečnosť ľudovej kultúry, konkrétne na ľudový odev z trnavského regiónu.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2011:


 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2011 > RUD 02/2011 > Eva Trilecová: Kabinet kuriozít v Galérii X