2011
RUD 2011-1 | RUD 2011-2 | RUD 2011-3 | RUD 2011-4

Adriena Pekárová: Textil, kov, technológie...

Rozhovor s M. A. Blankou Cepkovou
Blanka Cepková: Priestor, 2010 M. A. Blanku Cepkovú sme prvýkrát predstavili ako autorku komorných smaltov, textilných šperkov a textilnej miniatúry v RUD-e xxx. V súčasnosti končí druhý rok pôsobenia vo funkcii vedúcej ateliéru Textilný priestor na Katedre textilu VŠVU v Bratislave. V rozhovore hovorí o svojich skúsenostiach z pedagogickej práce a aktuálnych dojmoch z návštevy mníchovského týždňa venovanému šperku a výstave mladých tvorcov Talenty.
„Moja koncepcia je zameraná na tvorbu umeleckého diela v textilnom materiáli. Práce nemusia byť chápané iba ako klasické dvojrozmerné realizácie ako výšivka alebo tapiséria a podobne, ale aj trojrozmerné objekty, ktoré môžeme zhrnúť pod pojem mäkká plastika. Ateliérové zamerania umožňujú presahy k iným materiálom alebo technikám, ktoré vychádzajú len svojou inšpiráciou z textilnej podstaty. Dôraz sa kladie aj na vzťah výtvarného objektu a prostredia, kde sa má dielo nachádzať.
Ateliér Textilného priestoru by mal študentom dať komplexné vzdelanie a rozhľad v textilnej tvorbe. Nepredpokladám, že všetci sa uplatnia ako samostatne tvoriaci umelci, ale môžu pôsobiť v oblasti vzdelávania, podnikať v textilnej produkcii alebo pracovať v inštitúciách starajúcich sa o zachovanie historickej a remeselnej tradície...
Študentka ateliéru Ľubomíra Abrahámová dosiahla mimoriadnu úspech na medzinárodnej výstave Talenty v Mníchove (marec 2011), kde získala jednu z cien. Vsadila na tradíciu. Prišla s originálnym konceptom. Textilnú tkaninu nahradila kovovou tkaninou a využila materiálové možnosti – koróziu železa, zároveň ponechala priestor aj textilu – výšivke zlatom a striebrom, rešpektovala strih ľudového odevu, riasenie...
V poslednom období sa v textilnom dizajne a textilnej tvorbe pracuje s novými technológiami. Výrazne sa prejavuje globalizácia a stierajú sa národnostné rozdiely. V tejto situácii je, podľa mňa, dosť ťažké vytvoriť si vlastný originálny štýl. Menej vidieť kvalitne remeselne spracované práce v klasickom chápaní úžitkového predmetu, rozhodujúca je inovatívna myšlienka.“

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2011:


 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2011 > RUD 02/2011 > Adriena Pekárová: Textil, kov, technológie...