2011
RUD 2011-1 | RUD 2011-2 | RUD 2011-3 | RUD 2011-4

Nora Čechmánková: Božena Adamicová, vyšívané kraslice

Kraslice Boženy AdamicovejBožena Adamicová (1934) je rodáčka z Moravského Lieskového. Profesionálne pôsobila ako učiteľka a riaditeľka na viacerých základných školách. K ľudovému umeniu ju priviedli starí rodičia a tradície rodného kraja. Boženu Adamicovú zaujalo ozdobovanie vajíčok sietinou – trávou rastúcou na močariskách. Keď sa jej oblepovanie sietinou nedarilo, rozhodla sa vyskúšať oblepovanie bavlnkou. Pri oblepovaní kraslíc využíva prírodnú farebnosť kroja svojho rodného kraja. Aj mnohé vzory čerpá z pôvodnej výšivky. Znalosť oblepovania kraslíc bavlnkou rada postupuje záujemcom akéhokoľvek veku. V Moravskom Lieskovom, ale aj v Bratislave, kde žije, viedla krúžky ručných prác pre deti a pre ženy. Je autorkou knihy Ľudový textil a odev v Moravskom Lieskovom (2000). S ÚĽUV-om nadviazala spoluprácu v roku 1997. V roku 2010 dostala Božena Adamicová titul majsterka ľudovej umeleckej výroby v odvetví zdobenia kraslíc.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2011:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2011 > RUD 01/2011 > Nora Čechmánková: Božena Adamicová, vyšívané kraslice