2010
RUD 2010-1 | RUD 2010-2 | RUD 2010-3 | RUD 2010-4

Mária Nepšinská: Drôt a plech. Kontinuita tvorby Júlie Kunovskej

Júlia Kunovská: Misa Ballerina Na samostatnej výstave s názvom Drôt a plech predstavila Júlia Kunovská práce z rokov 1985 – 2010 (výstava bola v K-Gallery v Bratislave). Vystavovala komornejšie diela stolovacieho typu a šperky. Tradičné remeslo, kde nachádza inšpiráciu, oživuje cez vlastnú tvorbu a posúva ho do súčasnej výtvarnej podoby. Kovové misy Ballerina (2010) vznikali na báze ocenenej misy Torzo (1999), variujú širokú tvarovú škálu ohybov v podobe troch typov „bonboniér“ určených na drobné slané či sladké pochutiny. Podobný princíp čistej tvarovej skladby vo farebných variáciách je typický aj pre podnosy Levit a drobné stolovacie objekty. Jediným zástupcom väčších interiérových kusov na výstave bol kovový servírovací stolík Buttler (2000 – 2007).

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2010:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2010 > RUD 03/2010 > Mária Nepšinská: Drôt a plech