2010
RUD 2010-1 | RUD 2010-2 | RUD 2010-3 | RUD 2010-4

Jubileum nestora ľudovej umeleckej výroby Jozefa Lenharta

Svorové soľničky Jozefa Lenharta 
Jozef Lenhart (1920) pochádza zo starej bačovskej rodiny a úprimný vzťah k umeniu pastierov sa nesie celým jeho dielom. V roku 1954 sa stal jedným z prvých spolupracovníkov ÚĽUV-u a nositeľov titulu majster ľudovej umeleckej výroby. Sortiment jeho výrobkov tvorilo množstvo druhov výrobkov – črpáky, varechy, formy na syr, soľničky, pracky a šperky, opasky a remene, pastierske kapsy, valašky, biče, fujary a píšťaly, gajdy, čutory, krpce, prachovnice, rohy. Pastierskym umením sa inšpiroval aj pri ďalších druhoch výrobkov, akými boli dámske listové kabelky, náramky, prstene, hrebene. Jubilant sa v tomto roku dožíva pozoruhodného veku.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2010:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2010 > RUD 03/2010 > Jubileum nestora ľudovej umeleckej výroby Jozefa Lenharta