2010
RUD 2010-1 | RUD 2010-2 | RUD 2010-3 | RUD 2010-4

Jana Rajniaková: Vít Pieš

- všestranný majster

Svorové črpáky Víta PiešaVít Pieš (1931) sa narodil v rázovitej obci Čičmany. Silný vplyv prostredia, v ktorom vyrastal, je zreteľný v jeho celej tvorbe – vo výrobkoch z dreva, kože a kovu. V súbore jeho prác nájdeme črpáky, korýtka, naberačky, lyžice, soľničky, formy na syr, ale napríklad aj hudobné nástroje úzko zviazané s prostredím salaša, ako píšťalky a fujary. S ÚĽUV-om nadviazal spoluprácu v 80. rokoch. V roku 2009 získal za svoju prácu titul majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z dreva, kovu a kože. 

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2010: