2010
RUD 2010-1 | RUD 2010-2 | RUD 2010-3 | RUD 2010-4

Nora Čechmánková: Tvoriť pre krásu a úžitok

Košíky zo šúpolia, návrhy J. Menkynovej z rokov 1978 a 1983Janka Menkynová (1946 Brezno) študovala v rokoch 1961 – 1965 na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Dva roky po skončení štúdia sa zamestnala vo výrobnom družstve Vzor vo Zvolene ako výtvarníčka. V Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave pracovala od roku 1967 ako výtvarníčka – dizajnérka, v rokoch 1993 – 2009 ako hlavná výtvarníčka. „Za starostlivosť o ľudovú umeleckú výrobu na Slovensku počas 42-ročného pôsobenia v Ústredí ľudovej umeleckej výroby a za výnimočný tvorivý prínos k vzniku dizajnu veľkého počtu výrobkov z prírodných materiálov, ktoré svojou kultúrnou hodnotou ovplyvnili smerovanie ľudovej umeleckej výroby na Slovensku“ dostala Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky za rok 2009.
Už od prvých rokov pôsobenia v ÚĽUV-e mala na starosti výrobky z prírodných pletív (prútie, slama, slama opletaná prútím, korienky, pálka, tŕstie, štiepané drevo – luby, šúpolie), z kože a kožušín, kovu (kované a drotárske techniky, ľudový šperk a výroba nožov), pleteniny z vlny, odev, štylizované bábiky, zvykoslovné predmety (kraslice, vystrihovanky, jarné a vianočné ozdoby, pozdravy). Textilným technikám (výšivka, čipka, tkanie, modrotlač, batika) a keramike sa venovala až neskôr popri povinnostiach vyplývajúcich z funkcie hlavného výtvarníka. Návrhy, ktoré počas štyroch desaťročí vytvorila, mali skôr úžitkový ako dekoratívny charakter.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2010:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2010 > RUD 02/2010 > Nora Čechmánková: Tvoriť pre krásu a úžitok