2010
RUD 2010-1 | RUD 2010-2 | RUD 2010-3 | RUD 2010-4

Mária Zajíčková: Skalické výšivkárske družstvo

Náprsenky na košele, výrobky skalického družstvaJedným z priamych predchodcov Ústredia ľudovej umeleckej výroby bolo Družstvo pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici, ľudovo nazývané skalické výšivkárske družstvo (1910), ktorého 100. výročie založenia si v tomto roku pripomíname. Družstvo malo zamestnávať vyšívačky, tkáčky, kresličky, čipkárky, kov a drevo obrábajúcich výrobcov, hračkárov, poskytnúť im odborné vzdelanie a odbyt výrobkov. V 9 regiónoch západného a stredného Slovenska zadávalo prácu 60 pracovníkom. Usporadúvalo výstavy a propagačno-predajné podujatia. Sortiment skalického družstva tvorili originálne súčasti krojov a bytového textile, ako aj na objednávku zhotovené súčasti odevov a bytových textílií pre meštianske vrstvy s aplikovanou ľudovou výšivkou, ale aj keramika, košíky z prútia a lyka na ovocie a pečivo, výrobky z dreva a hračky. Družstvo zohralo významnú úlohu na poli hospodársko-sociálneho i kultúrneho povznesenia ľudových vrstiev obyvateľstva, ako aj na poli prehlbovania myšlienky národnej svojbytnosti.
Po oslobodení bolo v roku 1945 založené Ústredie ľudovej a umeleckej výroby (ÚĽUV), za ktorého člena pristúpilo v roku 1946 aj skalické družstvo. Družstvo zaniklo v roku 1952.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2010:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2010 > RUD 02/2010 > Mária Zajíčková: Skalické výšivkárske družstvo