2010
RUD 2010-1 | RUD 2010-2 | RUD 2010-3 | RUD 2010-4

Mária Nepšinská: Mníchovské prehliadky Talente a Schmuck 2010

Lucia Babjaková: Stress and Nervousness, náhrdelník, 2009Talente je prehliadka mladých úžitkových umelcov a dizajnérov do 30 rokov. Koná sa pravidelne každý rok začiatkom marca počas medzinárodného Veľtrhu umeleckých remesiel v Mníchove spolu s renomovaným podujatím Schmuck, najväčšou udalosťou v oblasti umeleckého šperku. Od roku 1979 organizátori Talente spolupracujú so svetovými umeleckoremeselnými inštitúciami, akadémiami a univerzitami, ktoré do súťaže odporúčajú tých najlepších z mladých národných tvorcov. Súťažnej prehliadky sa po výbere zúčastnilo 99 autorov z 24 krajín, pričom preferovanou témou v predstavených prácach bol obnovený záujem o tradičné techniky vychádzajúce z geografického prostredia tvorcov. Slovensko reprezentoval súborom sklenených váz Peter Ďuriš.
Podobne ako minulý rok najviac uchádzačov sa prihlásilo v disciplíne šperk. Možnosť konfrontácie s európskymi projektmi využila aj generácia mladých slovenských šperkárov na medzinárodnej výstave Dormitory_Bauleitung_Laboratorio (Sylvia Jokelová, Hany H. Kašičková, Bety K. Majerníková, Mária Nepšinská). Simultánne prebiehal aj originálny projekt študentov bratislavskej VŠVU s názvom Die Slowakishe Schmuckmannschaft. Autor projektu Pavol Prekop inicioval interaktívnu inštaláciu. Celkovo sa na viac ako 30 výstavách po celom meste reprezentovalo množstvo krajín, projektov aj individuálnych autorov.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2010:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2010 > RUD 02/2010 > Mária Nepšinská: Mníchovské prehliadky Talente a Schmuck 2010