2010
RUD 2010-1 | RUD 2010-2 | RUD 2010-3 | RUD 2010-4

Oľga Bodorová, Jana Menkynová: Rudolf Stehlík, majster kyjatických hračiek

Kohútik, vyrobil Rudolf Stehlík, 2008Rudolf Stehlík (1940) sa narodil v Kokave nad Rimavicou, na strednom Slovensku. Získal stredné strojárske vzdelanie, absolvoval knihovnícku školu a inštitút pre štátnu službu v Bratislave. Popri práci profesionálneho pracovníka kultúry navštevoval dlhodobé kurzy s výtvarným zameraním. Venoval sa úžitkovej a dekoratívnej tvorbe z kovu a drôtu, lákala ho plastika, reliéf a medaila. Osvojil si kovolejársku techniku, ale rád pracoval i s drevom. Významnú úlohu v jeho živote zohrala reportážna a dokumentárna fotografia.
Prvé kyjatické hračky vyrobil Rudolf Stehlík v roku 1994. Vedú ho vzory, ktoré pochádzajú od starých výrobcov hračiek. Sortiment hračiek, ktoré postupne rekonštruoval, predstavuje viac ako tri desiatky druhov. Pracuje pôvodnými technikami z bukového masívu. Výrobky farebne morí a zdobí dekorom so špeciálnym kružidlom s reznou plochou. Výrobu obnovil podľa archivovaných dokumentov hračiek, mnohé aj podľa múzejných zbierok. Postupy výroby si zrekonštruoval sám, rovnako aj náradie, s ktorým pracuje. Farebnosť jeho výrobkov rešpektuje pôvodné tóny farebnej škály hnedej, červenej, modrej, žltej a zelenej. Detské hračky z dielne Rudolfa Stehlíka sú súčasťou zbierkových fondov viacerých múzeí.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2010:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2010 > RUD 01/2010 > Oľga Bodorová, Jana Menkynová: Rudolf Stehlík, majster kyjatických hračiek