2010
RUD 2010-1 | RUD 2010-2 | RUD 2010-3 | RUD 2010-4

Ľubica Pavlovičová: Kruhy jubilejné

Z výstavy Kruhy v Gallerii Cvernovka v BratislaveSúťaž Kruhy na vode si na relatívne malom teritóriu slovenského dizajnu a remesla dokázala za desať rokov svojej existencie udržať svoju úroveň a obhájiť životaschopnosť. Retrospektívna prehliadka v Gallerii Cvernovka potvrdila, že podujatie Kruhy na vode zrejme pomohlo (pri niekom čiastočne, v iných prípadoch výrazne) profilovať autorské programy viacerých slovenských dizajnérov. Mnohí z nich sa k tejto téme pravidelne vracajú (napríklad Sylvia Jokelová, Michal Hanula, Bety K. Majerníková, Kristýna Španihelová). V mnohých prípadoch súťaž umožňuje prezentáciu autorov, ktorých tvorivé programy sú v prevažnej miere postavené práve na poznávaní a analýze kultúrnych tradícií. Svedčia o tom výrazné úspechy Tibora Uhrína, Michala Hartiníka a ich študentov, Miroslava Mládeneka, výsledky Zdeňka Hogha a ďalších autorov.
Zdá sa, že ÚĽUV koncepciou a realizáciou desaťročného projektu postavil vysokú latku pre súčasnú dizajnérsku obec. Rôzne výtvarné a materiálové polohy vystavených exponátov dokázali vytvoriť komplexný celok, ktorý prvoplánovo neodkazoval iba na ľudové umenie. Skôr naopak – v starej hale dýchala súčasnosť a predstavil tvorbu s konkrétnym programovým zámerom. Aj to je dôvod, prečo je dôležité podporovať kontinuitu podujatí tohto druhu.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2010:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2010 > RUD 01/2010 > Ľubica Pavlovičová: Kruhy jubilejné