2009
RUD 2009-1 | RUD 2009-2 | RUD 2009-3 | RUD 2009-4

Studio nobus

Martin Bu: StojanStudio nobus tvorí trojica autorov Markéta Nováková, Martin Bu a Veronika Selingerová, ktorí študujú na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zoskupenie mladých výtvarníkov sa zaoberá dizajnom stolných a interiérových doplnkov realizovaných predovšetkým z keramiky a porcelánu. Tvoria malé, čo do počtu obmedzené, autorské série a originálne kusy v oblasti voľného aj úžitkového umenia s presahmi do iných materiálov a médií. Zaujímajú sa o organizáciu i účasť na výstavách, sympóziách, salónoch, prednáškach a pod. Ich cieľom je tiež podpora "mladého" dizajnu, voľného keramického umenia a jeho propagácia.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2009: