2009
RUD 2009-1 | RUD 2009-2 | RUD 2009-3 | RUD 2009-4

Výstavy v Galériách a predajniach ÚĽUV

V minulom roku začal ÚĽUV vo svojich vybraných galerijných a predajných priestoroch uskutočňovať program autorských výstav ľudovoumeleckých výrobcov, umelcov a remeselníkov. Ich cieľom je prostredníctvom širších kolekcií výrobkov predstaviť autorov a výrobcov, ktorí poväčšine zostávajú pre bežných návštevníkov predajní anonymní. Týmto prezentáciám bol vyhradený a prispôsobený priestor v predajniach ÚĽUV v Bratislave, v Banskej Bystrici a Tatranskej Lomnici, ktoré to svojou rozlohou a dispozíciou umožňujú. Každú výstavu dopĺňa stručný profil výrobcu (pre cudzincov v anglickom jazyku) a vystavené výrobky sú predajné. Kolekcie sa jednak z tohto dôvodu a jednak z dôvodu, že sú putovnými výstavami, podľa potreby priebežne dopĺňajú. Výstavy sa obmieňajú štvrťročne.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2009:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2009 > RUD 01/2009 > Výstavy v Galériách a predajniach ÚĽUV