2009
RUD 2009-1 | RUD 2009-2 | RUD 2009-3 | RUD 2009-4

Roman Hrčka: Klauzúry na Dreve

Dávid Tóth: Misky na ovocieTohtoročné zimné klauzúrne práce sa na študijnom odbore Dizajn a tvarovanie dreva, ktorý vedie akad. soch. Marián Huba, niesli v duchu kuchynských a bytových doplnkov. Úlohou študentov tretieho ročníka (pod pedagogickým vedením Dušana Rychtárika a Romana Hrčku), bolo navrhnúť a vytvoriť ľubovoľný úžitkový kuchynský doplnok. Téma bola koncipovaná širšie, aby sa každý študent mohol zamerať na iný dizajnérsky produkt využiteľný v kuchynskom priestore. Úlohou študentov štvrtého ročníka (pod pedagogickým vedením Mariána Hubu a Petra Jakaba) bolo zas navrhnúť a vytvoriť nábytkový doplnok využiteľný na krátkodobé odloženie šatstva (stojaci vešiak, nemý sluha, nástenný vešiak...). Pri oboch zadaniach sa kládol dôraz na invenčnosť výtvarného riešenia a na remeselné spracovanie výrobku, ktorý musel spĺňať príslušné funkčné, praktické a hygienické kritériá. Z hľadiska ďalšej možnej sériovej výroby bolo treba výrobok navrhnúť tak, aby sa dal čo najjednoduchšie vyrobiť.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2009:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2009 > RUD 01/2009 > Roman Hrčka: Klauzúry na Dreve