2009
RUD 2009-1 | RUD 2009-2 | RUD 2009-3 | RUD 2009-4

Ivica Markovičová: Zo série Diery, 2008Adriena Pekárová: Motýľ v skle

Rozhovor s Ivicou Markovičovou

Ivica Markovičová je sklárska výtvarníčka, ale venuje sa aj keramickej tvorbe.Pravidelne vystavuje samostatne a zúčastňuje sa aj na súťažiach či sympóziách. Jej prvoradým médiom je sklo. Vytvorila v ňom množstvo sklenených objektov, úžitkových a dekoratívnych predmetov, pričom využíva predovšetkým techniku termoformáže. Rozvinula ju do širokého spektra sofistikovaných podôb, kde zohráva dôležitú úlohu farba v kombinácii s optickými efektmi skla. Podstatnou inšpiráciou pre jej tvorbu je experiment so sklom a rôznymi materiálmi, hľadanie hraníc technológie, ktoré ju posúva k novým výrazovým možnostiam.

Študovala keramiku v Košiciach na Strednej škole umeleckého priemyslu. Rozhodnutie pre štúdium skla na VŠVU bol trochu kompromis – keramika tu vtedy nebola. Vysokú školu výtvarných umení absolvovala v roku 1995 u doc. Gavulu. Technikou termoformáže medzi dve vrstvy skla zatavuje farbu a rôzne materiály, podobný postup aplikuje aj na povrchu skla. Dovnútra skla vkladá rôzny biomateriál, ako napr. konopný špagát, kvetiny, papier. Materiál v skle vyhorí na popol, vznikajú pri tom rôzne plyny, ktoré unikajú zo skloviny a zafarbujú ju.

Jej pôvodnou disciplínou je keramika, ktorej sa venuje popri skle sústavne. V keramike sa orientuje na drobné úžitkové predmety – čajové a kávové súpravy. Za šálku s bodkovaným dekorom inšpirovanú ľudovou keramikou v roku 2006 získala ocenenie v súťaži Kruhy na vode. Na sympóziu v Kalinove, kde sa pracuje so šamotovou hlinou, riešila zase veľké plastiky – sedenie do trávy k ohnisku. Živí sa najmä sklárskou tvorbou.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 01/2009:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2009 > RUD 01/2009 > Adriena Pekárová: Motýľ v skle