2008
RUD 2008-1 | RUD 2008-2 | RUD 2008-3 | RUD 2008-4

Eva Kelley: Michal Fiľo, príbeh fujaristu, príbeh fujary

Fujary Michala FiľaV roku 2008 získal osvedčenie o priznaní kvalifikácie majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby hudobných nástrojov. Venuje sa výrobe hudobných nástrojov – fujár, píšťaliek, koncoviek. Vyrába typické podpolianske fujary, ktoré sú vyrezávané a leptané kyselinou dusičnou alebo morené. Do edície tradičných výrob vydávaných v ÚĽUV-e autorsky prispel brožúrkou Fujary, píšťalky (2004). Ako výrobca a hudobník sa zúčastňuje na významných folklórnych festivaloch doma i v zahraničí. Za svoje majstrovstvo získal viacero ocenení.

Ako chlapec bol očarený salašníctvom. Remeslu sa začal viac venovaťaž v dospelom veku. Začínal s výrobou črpákov a lyžičiek, neskôr skúsil robiť píšťalky. Už ako skúsený výrobca začal učiť na Strednej priemyselnej škole drevárskej vo Zvolene, aby čo najviac študentov naučil, ako sa vyrába fujara. V súčasnosti vedie kurzy v Škole remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici. Vypracoval sa na jedného z najlepších výrobcov fujár na Slovensku, a to nielen vďaka svojej zručnosti, ale najmä vďaka vzťahu, aký k tomuto nástroju má. Dokonale fujaru pozná, naštudoval si jej históriu a podieľal sa aj na jej výskume. Jeho fujary má množstvo známych hudobníkov.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 04/2008:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2008 > RUD 04/2008 > Michal Fiľo, príbeh fujaristu, príbeh fujary