2008
RUD 2008-1 | RUD 2008-2 | RUD 2008-3 | RUD 2008-4

Mária Fulková: Tvorivosť bez hraníc

Študenti ateliéru textilného dizajnu VŠVU v Bratislave sa zúčastnili na zaujímavom medzinárodnom projekte. V dňoch 19. až 25. mája 2008 sa konalo sympózium európskych akadémií umenia a dizajnu na ostrove Usedom v Baltickom mori, symbolicky na hranici medzi Nemeckom a Poľskom. Borderline – hranica bola totiž témou sympózia. Počas štyroch dní študenti vytvorili priestorové inštalácie z textilného materiálu, ktorý veľkoryso poskytli členovia neziskovej asociácie Rooms for free a Spoločnosti textilných priemyselníkov severovýchodného Nemecka. Študenti mali tiež možnosť uchádzať sa o prax v týchto firmách. Študentky ateliéru textilného dizajnu VŠVU vytvorili monumentálne inštalácie v krásnom priestore starého vojenského doku.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2008:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2008 > RUD 03/2008 > Mária Fulková: Tvorivosť bez hraníc