2008
RUD 2008-1 | RUD 2008-2 | RUD 2008-3 | RUD 2008-4

Hany Kašičková: Šperk ako umelecký solitér

Na pôde ÚĽUV-u sa v tomto školskom roku opäť uskutočnil kurz autorského drôteného šperku pre dospelých, ktorý autorka článku viedla ako lektorka. Kurz mal podtitul šperk ako umelecký solitér. Tak ako po minulé ročníky, cieľom bolo vytvoriť autorské, originálne a jedinečné objekty, ktoré by vznikali po tvorivom procese, laborovaní a skúmaní danej témy a vyvrcholili realizáciou šperku. Frekventantky prekvapila téma, ktorou bol kanál, nakoľko na prvý pohľad znie veľmi nevýtvarne. Ako som sa však presvedčila už pri obdobnom kurze autorskej paličkovanej čipky, kanál je vďačný motív pre šperk vďaka tvarovej rôznorodosti a neobmedzenej ornamentalite. Z kurzu vyberáme niekoľko zaujímavých prác.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 01/2008:
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2008 > RUD 01/2008 > Hany Kašičková: Šperk ako umelecký solitér