2007
RUD 2007-1 | RUD 2007-2 | RUD 2007-3 | RUD 2007-4

Mária Nepšinská: Kmitočet pružného prostredia

V špecifickom priestore galérie HIT (14. – 29. 6. 2007) predstavil svoj diplomový projekt Ján Gašparovič (1981), absolvent ateliéru tvorby skla u doc. J. Gavulu. Jeho najnovšia tvorba je alternatívou k tradične vnímanému médiu skla, s ktorým pracuje v nových kontextoch a využíva celkom iné fyzikálne vlastnosti tohto krehkého materiálu. Za toto výnimočné dielo si odniesol aj Cenu rektora VŠVU.

Ján Gašparovič v poslednej fáze štúdia svoju tvorbu zameral skôr na popieranie sklárskeho média, síce klasickou sklárskou technológiou, ale manipulovaním finálneho efektu nesklárskym prístupom. Používa napríklad nalepované reklamné fólie, autolak striekaný priamo na hutne tvarované sklo atď. Týmto prístupom sa usiluje odkloniť od zaužívaných postupov sklárskej tvorby v ostatných rokoch na Slovensku.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo, Umenie, Dizajn 03/2007:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2007 > RUD 03/2007 > Mária Nepšinská: Kmitočet pružného prostredia