2007
RUD 2007-1 | RUD 2007-2 | RUD 2007-3 | RUD 2007-4

Ľubica Pavlovičová: Made in Germany

Cieľom výstavnej siene Satelit, ktorú spravuje Slovenské centrum dizajnu, je predstavovať súčasné trendy v grafickom, priemyselnom a autorskom dizajne. Stanovený zámer napĺňa od začiatku roku 2007. Posledná výstava v priestoroch Satelitu bola pripravená pod názvom Made in Germany. Vystavujúcimi boli 7 diplomanti a študenti textilného a módneho dizajnu Univerzity umenia a dizajnu v Halle – Burg Giebichenstein. Univerzita, ktorá má v súčasnosti okolo 1 000 študentov, má vybudované kvalitné technologické zázemie. Študenti dostávajú možnosť pracovať a experimentovať s progresívnymi metódami pri priemyselnom spracovaní materiálov. Škola však dáva príležitosť naučiť sa aj takmer zabudnuté ručné techniky. Prezentované práce spájalo hľadanie zmyslu odevnej a textilnej tvorby v jej „jednoduchom“ výtvarnom poňatí, ale v kontexte s príznačne nemeckou precíznosťou a kvalitou technologického spracovania.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo, Umenie, Dizajn 03/2007:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2007 > RUD 03/2007 > Ľubica Pavlovičová: Made in Germany