2007
RUD 2007-1 | RUD 2007-2 | RUD 2007-3 | RUD 2007-4

Iveta Zuskinová: Ovčiarske múzeum

Galéria ľudového výtvarného prejavu

Pohľad do expozície Ovčiarskeho múzeaV októbri 2005 bola v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku sprístupnená expozícia, za ktorú získalo cenu Múzeum roka 2005. Expozícia bola vybudovaná s finančnou podporou EÚ v rámci projektu PHARE. Expozícia pozostáva z dvoch častí, ktoré spája jedna základná téma – ovčiarska a pastierska kultúra. Jedna je prezentáciou tradičných foriem ovčiarskej kultúry, kde možno vidieť rekonštrukcie charakteristických salašných stavieb, predmety spojené s tradičnými formami salašného spôsobu chovu oviec, predovšetkým črpáky, pracovné nástroje a pomôcky, odevné súčiastky, charakteristické doplnky, ku ktorým patria bohato zdobené pastierske kapsy, široké viacprackové opasky, šperky a ozdoby. Pre expozíciu sa podarilo získať odevné súčiastky a osobné veci skutočných ovčiarov a významných bačov.

Expozícia prirodzene pokračuje druhou časťou nazvanou Galéria ľudového výtvarného prejavu. Pastierske rezbárske umenie, tanečný a hudobný folklór výrazne ovplyvnili tradičnú ľudovú kultúru a stali sa trvalou súčasťou slovenského ľudového umenia.

Ovčiarstvo a chov oviec valaským spôsobom je unikátom a špecifikom tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Svojou odlišnosťou od kultúr iných národov predstavujú významný vklad Slovenska do európskych kultúrnych tradícií.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo, Umenie, Dizajn 03/2007:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2007 > RUD 03/2007 > Iveta Zuskinová: Ovčiarske múzeum