2007
RUD 2007-1 | RUD 2007-2 | RUD 2007-3 | RUD 2007-4

Želmíra Šípková: Výroba z dreva na Podpoľaní

Mikuláš Purdek, Detva: Drevený krížLesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene v spolupráci s Ústredím ľudovej umeleckej výroby v Bratislave zaradilo vlani medzi svoje dlhodobé aktivity dokumentáciu amatérskych výrobcov z dreva, bez ohľadu na to, či súvisia s ľudovou kultúrou. V prvom roku sa výskumné a dokumentačné aktivity dotkli trinástich výrobcov z obcí širšieho regiónu Podpoľania. Napriek spoločenským zmenám neprenikla do tohto tradične mužského sveta zatiaľ žiadna žena.

Rozšírenie práce s drevom je aj v dnešnej dobe celkom uspokojivé. V postojoch výrobcov sa rysujú tri základné línie: prvá zdôrazňuje ekonomickú stránku veci. Výrobcovia sa venujú výrobe na predaj, čo uvádzajú ako jediný, prípadne podstatný zdroj obživy. Sú to živnostníci, ktorí pracujú bez profesionálneho odborného usmernenia. Ďalšia skupina uvádza výrobu na objednávku ako príležitostný doplňujúci zdroj popri zamestnaní alebo dôchodku. Sem patria starší výrobcovia tradičného sortimentu domáceho náčinia, ale tiež začínajúci výrobcovia, ktorí svoju pozíciu zatiaľ hľadajú. Tretiu líniu reprezentujú výrobcovia, ktorí za rozhodujúci impulz k práci s drevom považujú záľubu a zmysluplné vyplnenie voľného času. V tomto prípade sa výrazným aktivizujúcim zlomom stal odchod do dôchodku. Vyrobené predmety potom spravidla rozdávajú známym a príbuzným.

Väčšina výrobcov pracuje viac-menej v improvizovaných podmienkach a sortiment ich výrobkov nie je príliš široký. Výrazne dominujú drobné úžitkové predmety dennej potreby pre domácnosť, predovšetkým kuchynské náčinie. Pomerne rozšírená je ešte stále výroba dreveného hospodárskeho náradia, akým sú hrable, kosiská, násady či koše. Druhú pomerne výraznú skupinu výrobkov predstavujú dekoratívne predmety do interiéru sakrálneho charakteru, najmä kríže. V oblasti Detvy zažívajú renesanciu rezbársky zdobené náhrobné a prícestné kríže. Vo voľnej a dekoratívnej tvorbe sa individuálny tvorivý prístup nerozvinul v plnej miere a výrobcovia sa spravidla uspokojujú s výrobou kópií. Výskum tradičnej a súčasnej ručnej drevárskej výroby bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2007:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2007 > RUD 02/2007 > Želmíra Šípková: Výroba z dreva na Podpoľaní