2007
RUD 2007-1 | RUD 2007-2 | RUD 2007-3 | RUD 2007-4

Hany Kašičková: Paličkovaná čipka a šperk

Paličkovaný šperk Zuzany RužovičovejAutorka vedie v bratislavskom ÚĽUV-e kurz autorský drôtený šperk, určený pre dospelých frekventantov. Podobne koncipovaný kurz výroby autorských šperkov bol v roku 2007 otvorený pre čipkárky, ktoré ovládajú základné techniky paličkovanej čipky. Téma znela Moje mesto, teda Bratislava ako inšpiračný zdroj a východisko. Špecifikovaný bol aj druh šperku – brošňa alebo ihlica, pričom ťažiskovým materiálom mala byť textilná paličkovaná čipka, a doplnkový materiál, ako drôt, farebné koráliky či iné drobné polotovary, mohli dopovedať daný artefakt. V publikovanom výbere prác možno sledovať nápaditosť a spôsob spracovania témy.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2007:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2007 > RUD 02/2007 > Hany Kašičková: Paličkovaná čipka a šperk