2007
RUD 2007-1 | RUD 2007-2 | RUD 2007-3 | RUD 2007-4

Mária Zajíčková: Habánsky dvor vo Veľkých Levároch

Námestie habánskeho dvora začiatkom 20. storočiaHabánsky dvor vo Veľkých Levároch, založený roku 1588, bol ako ojedinelý urbanistický celok s vysokým stupňom zachovanosti pôvodných stavieb v roku 1981 vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. V rokoch 1997 – 2002 prešiel dom pamiatkovou obnovou. V novembri 2006 bola v takzvanom Izerovom dome otvorená nová stála expozícia. Zachytáva dejiny obce Veľké Leváre od stredoveku do polovice 20. storočia, pôvod habánov – novokrstencov (novokrstenectvo sa sformovalo v alpských krajinách začiatkom 15. storočia), ich príchod do Veľkých Levár v roku 1588. Z dejín habánov sú zdôraznené hlavne udalosti súvisiace s prechodom od kolektívneho k individuálnemu hospodáreniu (1686) a konverziou na katolicizmus (1761 – 1782). Približuje vývoj rodinného a náboženského života, ako aj výchovu a vzdelávanie mladej generácie. Najobsažnejšia časť expozície je venovaná habánskym remeslám, hlavne kováčstvu čepelí, nožiarstvu, stolárstvu, kolárstvu, džbankárstvu, tkáčstvu, krajčírstvu a obuvníctvu. Expozícia využíva autentické texty, fotografie a zbierkové predmety.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo, Umenie, Dizajn 01/2007:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2007 > RUD 01/2007 > Mária Zajíčková: Habánsky dvor vo Veľkých Levároch