2007
RUD 2007-1 | RUD 2007-2 | RUD 2007-3 | RUD 2007-4

Mária Nepšinská: Zo zimného prieskumu VŠVU

Lucia Fabiánová: Džbán na pivoVýsledky práce študentov VŠVU v zimnom semestri 2006/2007 priniesla prezentácia sprístupnená v priestoroch školy. V ateliéri šperku najviac vynikla ucelenou koncepciou i spracovaním kolekcia V hlbokej doline od študentky 5. ročníka Jany Némethovej. Ako námet si zvolila text známej ľudovej piesne V hlbokej doline srnka vodu pije... a jej príbeh pretavila do siedmich grafických obrazov kľúčových momentov deja. Hana Fišerová (ateliér šperku, 5. ročník) dala téme Zvuk podobu hravých miniatúrnych objektov s rôznou intenzitou zvukových signálov.

V ateliéri keramiky študentka 2. ročníka Zuzana Kovalčíková tému hrnček s tanierikom a tretím kusom súpravy s definovanou funkciou riešila jednotným vizuálnym motívom kruhového vlnenia vody. Séria keramických krčahov Lucie Fabiánovej z 5. ročníka tvarom jasne definuje východiská i funkciu stvárneného námetu. Džbán na pivo je podľa slov autorky v podstate „taška na tekutý chlieb“. Z toho vyplýva aj zámerné textilné uchopenie témy.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo, Umenie, Dizajn 01/2007:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2007 > RUD 01/2007 > Mária Nepšinská: Zo zimného prieskumu VŠVU