2007
RUD 2007-1 | RUD 2007-2 | RUD 2007-3 | RUD 2007-4

Katarína Hallonová: Výtvarné dimenzie drotárstva

Záber z výstavy v Galérii ÚĽUV v Bratislave Ručné spracovanie drôtu predstavuje jeden z najvlastnejších prejavov slovenskej materiálnej kultúry a predmety, zhotovené z drôtu, patria k najtypickejším slovenským remeselným i umeleckým produktom.

Drôt a jeho výnimočné vlastnosti objavili pre úžitkovú a výtvarnú tvorbu slovenskí drotári. Vyvinuli originálne, jednoduché, no mimoriadne efektívne spôsoby práce, spočívajúce v jeho ručnom tvarovaní a viazaní, bez použitia spájkovaných alebo zváraných spojov a na trh priniesli nový typ veľmi obľúbených praktických výrobkov dennej potreby. Charakterizovala ich ľahkosť, vzdušnosť, striedmosť tvarov, čisté línie a citlivé uplatňovanie dekóru, ktorý vychádzal z ľudovej ornamentiky. Materiál i unikátna technológia vtlačila drôteným predmetom nevšedný a zaujímavý vzhľad, takže priťahujú pozornosť ešte aj dnes a autentické pracovné postupy sa stali trvalým inšpiračným zdrojom pre modernú remeselnú i umeleckú tvorbu.

Drôt v súčasnosti nachádza rovnocenné uplatnenie tak v tradičnej ľudovej výrobe, ako aj v umeleckom remesle, dizajne a výtvarnom umení. Objavuje sa v úžitkových predmetoch, v interiérových doplnkoch, šperku, ale aj v plastike, objekte, reliéfe, inštalácii či maľbe, v komorných umeleckých dielach i v monumentálnych objektoch s väzbou na architektúru a exteriér. Remeselníci a výtvarníci skúmajú limity drôtu z hľadiska výtvarného výrazu a hľadajú stále nové možnosti využitia pôvodnej technológie. Do svojich výrobkov a výtvarných prác prenášajú logiku konštrukcie starých drotárskych artefaktov aj tradíciu opletania hlinených nádob, s drôtom experimentujú a kombinujú ho so širokou škálou najrôznejších materiálov. Pôvodné ľudové remeslo sa tak stáva zaujímavým východiskom pre všetkých, ktorí hľadajú originálny umelecký výraz a prináša im dobrodružstvo objavovania nových možností, ktoré poskytuje spojenie moderných výtvarných názorov a nekonvenčného materiálu s pôvodnou technológiou a tradíciou.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo, Umenie, Dizajn 01/2007:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2007 > RUD 01/2007 > Katarína Hallonová: Výtvarné dimenzie drotárstva