2006
RUD 2006-1 | RUD 2006-2 | RUD 2006-3 | RUD 2006-4

Štefan Oriško: Keramický Lučenec - 18. ročník

Andrea Čepiššáková: KerakoramKeramické sympózium v Lučenci má za sebou 18 ročníkov. Sympózium dospelo: je akceptované v domácom aj v medzinárodnom meradle, usilovalo si vybudovať základné zázemie – s možnosťami tvorby a vystavovania, získalo postupne aj miestnu podporu (zo strany mesta), pre mesto tu vzniká keramická zbierka. I tak jeho každoročná príprava v niektorých momentoch začína takmer od nuly. V doterajšej histórii 18. ročník bol najmenším čo do počtu hostí, ale bol skutočne mimoriadne produktívny – charakterizovali ho rozsiahlejšie autorské celky i diela veľkých rozmerov, ku ktorým doslova vyzýva prostredie továrne Žiaromat v Kalinove, kde sa pracovalo.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 03/2006:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2006 > RUD 03/2006 > Štefan Oriško: Keramický Lučenec – 18. ročník