2006
RUD 2006-1 | RUD 2006-2 | RUD 2006-3 | RUD 2006-4

Michaela Fišerová: Sklo v medzinárodných konfrontáciách

Medzinárodné sklárske sympózium 2006

Eva FišerováV poslednom júnovom týždni sa na podnet spoločnosti RONA konal na pôde jej sklárne a kaštieľa v Lednických Rovniach 7. ročník Medzinárodného sklárskeho sympózia. Skláreň bola založená pred 114 rokmi rodinnou spoločnosťou Schreiberovcov. Tradícia sklárskych bienále je o 100 rokov mladšia: nultý ročník sympózia sa konal práve pri príležitosti výročia v roku 1992.

Výber tvorcov pozvaných na Medzinárodné sklárske sympózium 2006 bol orientovaný na špičkové autority v oblasti umeleckého fúkaného skla s dôrazom na európsku sklársku scénu. Sympózia sa napokon zúčastnilo 10 renomovaných autorov, ktorých diela ponúkli rôzne nové varianty aktuálnych európskych tendencií. Diela vznikali v krátkom čase, sú výsledkom vzácnej súhry vopred pripraveného projektu autora, jeho schopnosti spontánne sa adaptovať v novom prostredí, tvorivo improvizovať a kooperovať s asistujúcimi sklárskymi majstrami. V zmysle determinácie pracovnými okolnosťami ide teda napospol o neopakovateľné unikátne diela, ktoré v plnej miere potvrdili variabilnosť možných prístupov a spôsobov myslenia v skle. Sympózium bolo ukončené súbornou výstavou.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 03/2006:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2006 > RUD 03/2006 > Michaela Fišerová: Sklo v medzinárodných konfrontáciách