2006
RUD 2006-1 | RUD 2006-2 | RUD 2006-3 | RUD 2006-4

Zuzana Gažíková: m. art. a stopy textilu – m. boselova

Z archívu. Plast, textil, 2006.Prvýkrát v Liptovskom Mikuláši na samostatnej výstave predstavila svoju tvorbu Marta Bošelová. Absolventka textilu na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (absolvovala v roku 1981) pedagogicky pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V jej prácach je zrejmé vzájomné prelínanie sa a ovplyvňovanie voľnej textilnej tvorby s odevnou. Projekt výstavy m. art. a stopy textilu bol netradičnou retrospektívou i predstavením najnovších prác zároveň. Prezentovaná bola odevná tvorba autorky, tapiséria, obraz, objekty, inštalácia a miniatúry. Výstava bola rozdelená do 4 inštalačných celkov (VIP, Z archívu, Pramene, Génius loci). V nedávnej minulosti sa výtvarný záujem Marty Bošelovej sústreďoval predovšetkým na tvorbu pleteného odevu – v časti VIP prezentovala svoju odevnú tvorbu. V časti Z archívu sa autorka vrátila k svojim minulým dielam, recyklovala ich v nových prekvapivých adjustáciách – v plastových obaloch na CD. Tretia časť Pramene predstavila autorkine inšpiračné zdroje – tradíciu a krajinu. Kultúrna tradícia, identita, príslušnosť k západnej kresťanskej kultúre, ale aj pocta ľudovej tradícii – to sú prvky obsiahnuté v časti Genius loci. Predstavila ornáty pre rôzne cirkevné príležitosti, ale aj inštaláciu chodníku z útržkov autentických výšiviek a prírodných materiálov, symbolicky zaliatych v dlažobných kockách. Inštaláciu možno vnímať nielen ako poctu, ale aj ako iróniu.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2006:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2006 > RUD 02/2006 > Zuzana Gažíková: m. art. a stopy textilu - m. boselova