2006
RUD 2006-1 | RUD 2006-2 | RUD 2006-3 | RUD 2006-4

Malé zázraky - Rozhovor s akad. mal. Silviou Fedorovou

akad. mal. Silvia Fedorová, 2006Textilná výtvarníčka S. Fedorová si zriadila vlastnú galériu pred 15 rokmi. Spolupracuje s mladými výtvarníkmi, dizajnérmi a vyhľadáva im možnosti na uplatnenie práce, prezentovanie, vystavovanie, kontakty, vymýšľa výstavy a organizuje ich. Po rozdelení Československa ju Bavorská umeleckoremeselná komora požiadala o spoluprácu pri organizovaní výberovej výstavy a súťaže Talenty v Mníchove. Do tej doby bol výber slovenských umelcov organizovaný z Prahy. Od roku 1993 dodnes sa v Mníchove prezentovalo vyše 30 mladých umelcov. „Jedným z cieľov, ktoré sme si položili pri založení galérie, bolo umožňovať talentovaným študentom a absolventom vystavovať u nás svoje práce. Tiež si uvedomujem zložitosť prostredia, do ktorého vstupujú po absolvovaní školy, a tak sa rada s nimi delím o svoje dlhoročné skúsenosti. Spolupráca s mladými autormi je pre mňa prirodzená a samozrejmá a permanentne sa jej venujem počas celej svojej profesijnej kariéry.“

„Ak jedným z mojich zámerov je, aby v textile zostalo čím viac tvorcov, musím sa snažiť im trošku uľahčiť vstup do praxe. Napr. tým, že ich pozývam na výstavy, ktoré organizuje naše textilné združenie, vystavovaním absolventských prác v našej galérii, alebo ich upozorňujem na možnosti vystavovať v zahraničí. Jednu z možností pre uplatnenie mladých textilných dizajnérov vidím v založení malých dielní, orientujúcich sa na doplnenie sortimentu, ktorý na trhu chýba. Samostatne sa začína jednotlivcovi ťažko, ale možno by mali šancu menšie skupiny. Škola nedáva študentom v tomto smere dostatočné know-how. Počas štúdia sú dobrí v tvorivom koncepčnom myslení, ale chýba im kontakt s realitou. Poznanie praktického života okolo seba, prepojenie medzi jednotlivými odbormi. Je to skôr náhoda než pravidlo, aby textilný dizajnér spolupracoval s odevným alebo nábytkovým dizajnérom.“

V súčasnosti pokračuje útlm výstavnej činnosti v oblasti úžitkového umenia. Má to viac dôvodov – nedostatok finančných zdrojov, ale aj výstavných priestorov, nespoľahlivý grantový systém na podporu umenia či chýbajúca manažérska akčnosť... Nedá sa v tejto súvislosti nespomenúť tradícia bienálnych výstav úžitkového umenia, ktorá sa skončila v 90. rokoch minulého storočia.

„Prerušená tradícia sa ťažko obnovuje. Som presvedčená, že pravidelné prehliadky by boli významnou stimuláciou pre túto oblasť tvorby ... Trochu sa zamýšľam nad tým, či tu je dopyt po umení. Dopyt sa neobjaví, keď nie je ponuka.“

Kolobeh dopytu a ponuky nemá začiatok – širší výber kvalitnej umeleckej produkcie a jej dostupnosť v galériách, na výstavách ovplyvňuje vkus a estetické kritériá. Záujem verejnosti zase podnecuje tvorbu a je motivačným faktorom pre rôzne aktivity. Aké sú možnosti pre rozprúdenie tohto vzťahu – tvorca a publikum? „Výstavné a prezentačné možnosti – viac galérií a výstav, výraznejšie a pestrejšie akcie. ... Publikum zaujíma aj to, ako tie veci vznikajú, keď prídu do ateliéru, lepšie to pochopia. Sama mám skúsenosť, že keď som na výstave paličkovala, ľudia sa viac zaujímali o veci. Ľudia potrebujú vidieť, ako vec vzniká. Tým sa kultivuje vkus.“

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2006: