2006
RUD 2006-1 | RUD 2006-2 | RUD 2006-3 | RUD 2006-4

Silvia Šujanová: Otváranie okien a dverí v Banskej Štiavnici

Kurz s lektorom Hubertom LabishomV druhej polovici septembra tohto roku usporiadal Spolok Banskej Štiavnice ´91 spoločne s Fakultou architektúry STU, Slovenským banským múzeom a Pamiatkovým úradom SR ďalší zo série kurzov venovaných tradičným materiálom a technikám používaným pri obnove pamiatok. Tento ročník bol zameraný na historické drevené okná a dvere. Podujatie bolo rozdelené do dvoch základných častí – praktickej a teoretickej. Praktický sedemdňový kurz určený remeselníkom viedli dvaja skúsení remeselníci z Nemecka – Johannes Mosler (historické okná) a Hubert Labish (historické dvere). Pod vedením lektorov si jeho účastníci vyskúšali prácu na klasicistickom okne a barokových dverách. Dvojdňový teoretický seminár bol venovaný pamiatkarom, architektom, remeselníkom, ale aj laickej verejnosti. Počas podujatia bola otvorená výstava mapujúca vývoj historických okenných a dverných výplní v Banskej Štiavnici.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 04/2006:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2006 > RUD 04/2006 > Silvia Šujanová: Otváranie okien a dverí v Banskej Štiavnici