2006
RUD 2006-1 | RUD 2006-2 | RUD 2006-3 | RUD 2006-4

Elena Beňušová: Nový smer zázrivského zvonkárstva

Stanislav Otruba so synmi v dielniOravský región aj v súčasnosti vo veľkej miere charakterizuje pastierska kultúra. Pastierstvo v mnohých častiach pretrvalo v pôvodnej forme založenej na osvedčených tradičných postupoch. Chov dobytka a oviec mal výrazný vplyv aj na charakter ľudovej výroby. Významné a osobitné miesto v nej patrilo výrobe zvoncov. V horskom teréne zvuk zvoncov pomáhal určovať smer pohybu pasúceho sa dobytka a oviec, čím uľahčoval pastierom orientáciu. Na Orave sa výrobe zvoncov venovali ľudoví výrobcovia. Oblasťou, kde dodnes pretrvala takmer v pôvodnej ľudovej forme, je Zázrivá. V súčasnosti sa výrobe zvoncov v Zázrivej venuje rodák z osady Bielej, Stanislav Otruba.
Ako vyučený zámočník s dlhoročnou praxou sa po roku 1990 rozhodol pokračovať v tradičnej výrobe zázrivských plechových zvoncov. Ich výroba vtedy už dlhšie stagnovala, lebo pôvodní tvorcovia dosiahli vek, ktorý človeka donúti viac odpočívať ako pracovať. Bola to pre neho akási výzva, ale zároveň aj obava a zodpovednosť, či dokáže pokračovať v diele starých majstrov.
Stanislav Otruba radí svoje výrobky podľa veľkosti od č. 3. po č. 35. Veľkosti sú dané šírkou pleca zvonca (vrchu) v cm. Tak napríklad číslo 3 má najmenší zvonec so šírkou pleca 3 cm. Jednotlivé veľkosti majú svoje charakteristické tvary, označenia či pomenovania.

Odbyt zvoncov je najväčší na jarmokoch (Kežmarok, Prešov, Myjava, Bratislava, Rožnov pod Radhoštěm, Jablonkov, Strážnica) a v zime na vianočných trhoch. Často ich vyhľadávajú gazdovia z Poľska. Zo Slovenska ich v malom kupujú gazdovia, ktorí majú po dve-tri ovce. Spoza hraníc je veľký záujem aj o zvonkohry, napr. z Poľska, Kanady. Prichádzajú aj podnikatelia, ktorí chcú oživiť svoje priestory a nechať sa inšpirovať ľudovou tradíciou. Najviac sa však zvonce kupujú ako suveníry.
Cieľom Stanislava Otrubu je urobiť zo zvonkárskeho remesla produkt vidieckej turistiky. V rodisku, osade Bielej, kde vybudoval vyhňu, chce pokračovať v tradícii zázrivských zvonkárov. V budúcnosti plánuje upraviť priestor vyhne tak, aby mohla byť k dispozícii návštevníkom – turistom, ktorí vyhľadávajú staronové tradície.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 04/2006:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2006 > RUD 04/2006 > Elena Beňušová: Nový smer zázrivského zvonkárstva