2006
RUD 2006-1 | RUD 2006-2 | RUD 2006-3 | RUD 2006-4

Adriena Pekárová: Dve pražské výstavy

Silvia Mráziková: Objekt, 2006V priestoroch Galérie U prstenu a Slovenského inštitútu sa už druhý rok za sebou predstavili dve výstavy – mladí výtvarníci na výstave Talenty 2006 a medzinárodná výstava Textilná miniatúra, ktorej organizátorom je Združenie TXT.

Výstava Talenty 2006 je koncipovaná ako prehliadka mladých umelcov, ktorí prešli výberom a predstavili sa na rovnomennej medzinárodnej súťaži a výstave v Mníchove. Tento rok
troch účastníkov z Mníchova doplnili ďalšie nádejné talenty, väčšina z nich so skúsenosťou zo zahraničných študijných stáží a medzinárodných súťaží. Jedenásť mien (okrem jedného študenti alebo absolventi VŠVU v Bratislave) podpísaných pod kolekcie odevného a textilného dizajnu, skla, šperku a interiérových objektov z pedigu ponúklo obraz umeleckého sveta nastupujúcej generácie, ktorý zaujal spontánnosťou, dynamikou, kreativitou a vyvoláva záujem o budúci vývoj.

Dnešní mladí umelci plne využívajú možnosti mobility, nasávajú a vymieňajú si podnety a informácie z rôznych vzdialených kútov sveta, ovplyvňuje ich moderná technika a veda. Inovácia je teda samozrejmým aj nevyhnutným prostriedkom ich uvažovania. Aj napriek tomu, že sa stávajú súčasťou nadregionálneho umeleckého priestoru bez hraníc, je potešiteľné, že v ich práci zostáva čosi svojské, čo ich stále spája s miestom svojho pôvodu.

Pri mnohých z vystavených prác je čitateľná určitá forma súvislosti s tradíciou, avšak nie v zmysle obdivného nasledovania, ale skôr ako odrazovej platformy, inšpirácie alebo východiska pre konceptuálne uvažovanie alebo príležitosti ukázať vlastný kreatívny potenciál vo využití klasickej remeselnej technológie.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 04/2006:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2006 > RUD 04/2006 > Adriena Pekárová: Dve pražské výstavy