2005
RUD 2005-1 | RUD 2005-2 | RUD 2005-3 | RUD 2005-4

Kruhy na vode 2006

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vyhlasuje štvrtý ročník verejnej neanonymnej dvojkolovej súťaže Kruhy na vode 2006. Predmetom súťaže sú diela úžitkového umenia a umeleckého remesla realizované v konečných materiáloch. Prihlásené práce voľne interpretujúce tradičné ľudové umenie a súčasne rešpektujúce nároky súčasného dizajnu môžu byť z dreva, kovu, prírodných textílií, keramiky, skla, prírodných pletív, rohoviny, kože, príp. iných materiálov.

Súťaž je určená pre dizajnérov, výtvarníkov, remeselníkov, výrobcov, študentov vysokých a stredných odborných škôl a ostatných tvorcov, ktorí splnia podmienky tejto súťaže. Súťaž je otvorená pre jednotlivcov i kolektívy.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 04/2005: