2005
RUD 2005-1 | RUD 2005-2 | RUD 2005-3 | RUD 2005-4

Ágnes Schramm: Kamene, drôtiky a drievka...

Zuzana Rudavská: Náramok, 2005Zuzana Rudavská (nar. 1962) vyštudovala textilný odbor na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave a potom na pražskej Vysokej škole umeleckého priemyslu. Jej obaja rodičia sú známi výtvarníci, kmeňové osobnosti slovenského výtvarného umenia. Mária Rudavská je textilná výtvarníčka a Andrej Rudavský je sochár. Zuzana Rudavská vedno so svojím bratom Ondrejom v roku svojho absolutória na vysokej škole emigrovali do Spojených štátov amerických. Nasledovalo päť tvrdých rokov neúnavnej práce a snaženia, hľadania osobnej i umeleckej identity a prieniku na americkú umeleckú scénu.

Zuzana sa intenzívne venuje voľnej tvorbe aj aplikovanému umeniu. Popri plošných a priestorových textilných kompozíciách, kresbách a kolážach sa venuje aj tvorbe objektov a inštalácií z rôznych materiálov, najčastejšie z kameňa a prírodných i kovových vlákien. Zároveň navrhuje a zhotovuje kostýmy a šperky pre umelecké videoklipy. Roku 1996 získava filmové ocenenie – Zlatého orla (Cine Golden Eagle Award). Je už známa a uznávaná umelkyňa, preferovaná a prezentovaná v prestížnych múzeách a galériách Spojených štátov amerických, Európy a Japonska. V rokoch 1991 – 2005 sa zúčastňuje 18 umeleckých sympózií na štyroch kontinentoch.

Hlavným inšpiračným zdrojom autorky je príroda – živá i neživá, predovšetkým drevo a kameň, a živly vietor a voda. Tieto impulzy ukrývajú jej majestátne sochy a objekty z bronzu, kameňa a kovového vlákna. Nájdeme ich však aj v intímnych kompozíciách z medeného drôtu a ľanového vlákna alebo kolážach zhotovených z ručného papiera.

Na rôznych umeleckých sympóziách hľadá inšpiráciu predovšetkým na tvári miesta, a tak k vyjadreniu svojich emócií a kreativity volí nájdené drevené konštrukcie na elektrické káble, metráž sieťového oplotenia, drevené hranoly koľajníc, stĺpy elektrického vedenia, ktorým dáva nový význam a dimenziu. Významnou súčasťou umeleckej činnosti Zuzany Rudavskej je tvorba šperkov.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 04/2005:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2005 > RUD 04/2005 > Ágnes Schramm: Kamene, drôtiky a drievka...