2005
RUD 2005-1 | RUD 2005-2 | RUD 2005-3 | RUD 2005-4

Martin Mešša: Tkáčske dni vo Dvore remesiel ÚĽUV

Tkáčka Zuzana ŠebokováV poradí ôsme sympózium remeselníkov sa konalo v júni 2005 v priestoroch ÚĽUV-u v Bratislave. Stretli sa na ňom zástupcovia tradičných tkáčskych techník. Štyri skúsené tkáčky predvádzali na krosnách tkanie ažúrovaním zdobeného prestierania, ukážky horehronských tkaných vzorov, handrových kobercov a prestieraní zhotovených zo zvyškov textilu. Tkanie na krosnách dopĺňali ukážky výroby cigánskych tkaníc, ktorými si voľakedy ženy uväzovali sukne a zástery, a tkanie kartičkami. Súčasťou sympózia bola odborná konferencia s názvom Nové cesty starých techník – tkanie v ľudovej kultúre v minulosti a dnes.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 03/2005:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2005 > RUD 03/2005 > Martin Mešša: Tkáčske dni vo Dvore remesiel ÚĽUV