2005
RUD 2005-1 | RUD 2005-2 | RUD 2005-3 | RUD 2005-4

Martin Mešša: Margita Hanáková

Margita Hanáková: Pohyb, 2005Textilná výtvarníčka Margita Hanáková sa samostatnej textilnej tvorbe venuje už vyše tridsať rokov. Za toto obdobie si vypracovala jedinečný rukopis autorského tkania, ktorý vychádza z tradičného tkania na krosnách, ale v mnohom ho technicky a hlavne výtvarným výrazom prekračuje. Hanáková priznáva inšpiráciu ľudovým tkaním a svoje práce tká na klasických ľudových krosnách.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 03/2005:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2005 > RUD 03/2005 > Martin Mešša: Margita Hanáková