2005
RUD 2005-1 | RUD 2005-2 | RUD 2005-3 | RUD 2005-4

Eva Trojanová: Hra so svetlom - Výstava študentov oddelenia skla na VŠVU

Mária Berkyová: Objekty, 2005Oddelenie skla v architektúre na VŠVU v Bratislave bolo založené v roku 1965. Jeho iniciátorom a prvým pedagógom bol doc. Václav Cigler. Odvtedy prešla škola i oddelenie skla mnohými premenami a jej ateliéry opustili desiatky nových sklárskych výtvarníkov, ktorých tvorba si našla uznanie nielen doma, ale aj v zahraničí. 40. výročie založenia oddelenia skla v architektúre si škola pripomenula sériou výstav študentov vo viacerých slovenských galériách. Projekt Hra so svetlom sleduje prezentáciu tvorby študentov sklárskeho výtvarníctva s cieľom získať záujem verejnosti. Výstava poskytuje pohľad do tvorivej dielne procesu vzniku a formovania súčasného „myslenia v skle“. Prezentuje aktuálne koncepcie a smerovanie budúcich umelcov, ktorí sa snažia o nové zhodnotenie technologických a estetických princípov práce so sklenou hmotou. Výstava predstavila ročníkové práce piatich študentov.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 03/2005:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2005 > RUD 03/2005 > Eva Trojanová: Hra so svetlom - Výstava študentov oddelenia skla na VŠVU