2005
RUD 2005-1 | RUD 2005-2 | RUD 2005-3 | RUD 2005-4

Oľga Pipíšová: Výroba z drôtu

Dagmar Kanjaková: Krkavec, 2005Škola remesiel ÚĽUV v Bratislave organizuje záujmové vzdelávanie pre širokú verejnosť od roku 1999. V roku 2004 získal ÚĽUV na vybraté kurzy akreditáciu Ministerstva školstva SR. Prvými absolventmi kurzov s udelenou akreditáciou sú drotári. Prvá časť je určená pre začiatočníkov, ktorí sa zoznamujú s drotárstvom od základu. Nadväzujúca druhá časť kurzu sa zameriava na konštrukčné riešenia a výtvarný prejav každého účastníka osobitne. Všetky zobrazené diela vznikli pod vedením lektora Ladislava Jurovatého ml.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2005:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2005 > RUD 02/2005 > Oľga Pipíšová: Výroba z drôtu