2005
RUD 2005-1 | RUD 2005-2 | RUD 2005-3 | RUD 2005-4

Monika Škvarnová: Objekty Ivety Mihálikovej

Iveta Miháliková: Tá pravá. Lakovaný a medený drôt, 2002Pre tvorbu textilnej výtvarníčky Ivety Mihálikovej (1962, absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, pedagogička na Strednej škole úžitkového výtvarníctva) - miniatúrne objekty, úžitkové predmety, závesné objekty a tapisérie - je príznačná štylizácia konkrétnych, najmä prírodných motívov, siahajúca až k abstrakcii. Od začiatku využíva pestrú škálu remeselných techník ručného spracovania textílií - strojové a ručné šitie, šitú čipku, výšivku, ale využíva aj menej frekventované tkanie na ráme, maľbu ihlou a aplikáciu. Vytvorila aj viaceré vlastné autorské techniky. Spočiatku jej postačovali najmä tradičné textilné materiály - ľanové a konopné vlákno. Neskôr rozšírila škálu i o netextilné materiály (rôzne prírodniny, sklo, plast). Najväčší priestor v jej tvorbe od druhej polovice 90. rokov zastáva drôt. Tenký medený alebo strieborný drôt viaže technikou prenesenou zo šitej čipky a tú ozvláštňuje autorskými postupmi odvodenými z textilu. Drôt kombinuje s ostatnými spomínanými materiálmi. Kombinácia plastu s drôtom viazaným textilnými technikami predstavuje na poli súčasného slovenského umenia originálnu polohu.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo, Umenie, Dizajn 02/2005:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2005 > RUD 02/2005 > Monika Škvarnová: Objekty Ivety Mihálikovej