2005
RUD 2005-1 | RUD 2005-2 | RUD 2005-3 | RUD 2005-4

Viera Kleinová: Drotár

Slavo Pecúch: MisaV druhej polovici 20. storočia sa drôt, materiál tradičného slovenského remesla, začal vnímať ako nositeľ výtvarnej hodnoty a jeho potenciál objavili výtvarní umelci, umeleckí remeselníci, dizajnéri. Dnes sa mu venuje čoraz viac ľudí v širokej škále disciplín od tvorby šperku, zdobenia kraslíc, cez voľné umenie až po produktový dizajn. Slavo Pecúch sa s drotárstvom zoznámil ako absolvent kurzu v roku 1997 a odvtedy sa ním intenzívne zaoberá, dnes už profesionálne. A hoci za sebou nemá výtvarné alebo dizajnérske školenie, ukazuje sa, že má prirodzené nadanie. V jeho prípade nejde o reprodukciu klasických drotárskych vzorov a sledovanie mainstreamovej línie, ale hľadanie vlastnej, originálnej cesty. Jeho tvorba sa profiluje od dekoratívno-klasickej línie smerom k dôrazu na optický účinok čistej, nezdobenej, hustej kovovej siete. Využíva klasické i svoje vlastné techniky pletenia drôtu, ktorý niekedy kombinuje i s inými technikami a materiálmi.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo, Umenie, Dizajn 01/2005: