2004
RUD 2004-1 | RUD 2004-2 | RUD 2004-3 | RUD 2004-4

Kruhy na vode 2004

V predchádzajúcom čísle RUD sme priniesli prehľad výsledkov tohtoročnej súťaže Kruhy na vode spolu s informáciami o priebehu hodnotenia súťaže. Začiatkom novembra sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazným autorom. Výstava ocenených a vybraných prác bola inštalovaná v novootvorenej Galérii ÚĽUV. Súčasťou koncepcie bola i veľkoplošná prezentácia zachytávajúca obrazovo-textovou formou prehľad uplynulých dvoch ročníkov súťaže. K výstave bol vydaný katalóg predstavujúci ocenené diela, ako aj všetky práce, ktoré prešli finálovým kolom. Rozhovory s autormi ponúkajú bližší pohľad na ocenené práce, ako aj ich názory na vzťah remesla a dizajnu, tradície a súčasnosti.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo Umenie Dizajn 04/2004: