2004
RUD 2004-1 | RUD 2004-2 | RUD 2004-3 | RUD 2004-4

Viera Kleinová: Kruhy na vode 2004

Ivica Markovičová:  Kolekcia keramických hrnčekovSúťaž iniciovala v roku 1999 pod názvom Rings in Water Európska federácia ľudového umenia a remesiel. Za účasti ôsmich európskych krajín, kde sa konali národné kolá, sa v roku 2000 uskutočnil medzinárodný projekt, ktorý upriamil pozornosť na súvislosti a väzby národných remesiel so súdobým dizajnom. Jednou z participujúcich krajín bolo aj Slovensko, ktoré v tomto projekte zastupovalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby. O dva roky neskôr sa ÚĽUV ako jediná zo zúčastnených organizácií rozhodol v podujatí pokračovať. V roku 2004 sa tak uskutočňuje už tretí ročník súťaže prepájajúcej súčasný dizajn s tradičným remeslom. Kruhy na vode 2004 opäť vysielajú odbornej i širokej verejnosti signál o možnosti komunikácie princípov ľudovej kultúry a súdobého životného štýlu, o alternatíve zapojenia remesla do dialógu o smerovaní dnešnej kultúry. Spojenie kritérií, ako remeselná zručnosť, využívanie podnetov ľudového umenia, prírodné materiály, funkčnosť a estetické vlastnosti, sa ukázalo pre tvorcov naďalej inšpiratívne. Tak ako to deklarovali výsledky predchádzajúceho ročníka, projekt i teraz oslovil hlavne nastupujúcu generáciu dizajnérov, remeselníkov a výtvarníkov. Ich záujem bol v tomto roku ešte zreteľnejší. Že ide o zmysluplnú aktivitu, potvrdzuje aj narastajúci počet súťažiacich. V roku 2004 bolo prihlásených 205 autorov so 114 samostatnými prácami a 103 kolekciami, porota hodnotila spolu 544 predmetov. Potešujúci bol nielen kvantitatívny nárast, ale hlavne všeobecne sa zvyšujúca kvalita prihlásených predmetov. To bol i dôvod, prečo sa v tomto katalógu, na odporúčanie hodnotiacej poroty, objavujú okrem ocenených prác i všetky práce, ktoré postúpili do druhého kola. Týchto 85 prác a kolekcií bude predstavených v novembri tohto roku v galérii Dizajn štúdio ÚĽUV, víťazné práce bude možné vidieť v rovnakom termíne v Galérii ÚĽUV.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo Umenie Dizajn 03/2004:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2004 > RUD 03/2004 > Viera Kleinová: Kruhy na vode 2004