2004
RUD 2004-1 | RUD 2004-2 | RUD 2004-3 | RUD 2004-4

Martin Mešša: Dni hudobných nástrojov vo Dvore remesiel

Fujaristi – účastníci Dní hudobných nástrojovÚstredie ľudovej umeleckej výroby na svojom podujatí Dni hudobných nástrojov vo Dvore remesiel v júni tohto roku návštevníkom predstavilo významných výrobcov ľudových zvukových a hudobných nástrojov. Predstavilo ich ako výrobcov i ako interpretov. Boli to všestranný výrobca ľudových hudobných nástrojov Tibor Koblíček (ninera, píšťaly, fujary, gajdy, gajdice, citara i husle), Michal Fiľo (fujary, koncovky a píšťaly), Drahomír Daloš (fujary, píšťaly a gajdy), vynikajúci výrobca fujár a píšťal Pavol Bielčik, a Peter Sobota s drumbľami a píšťalkami. Odborná konferencia vytvorila priestor pre zamyslenie sa nad miestom ľudových hudobných nástrojov, ich zvukových a estetických hodnôt v tradičnej ľudovej kultúre i v súčasnom živote, nad možnosťami výroby a použitia modernej techniky pri výrobe zvukovo kvalitných nástrojov i nad odkazom, ktorý nám o ľudových hudobných nástrojoch zachovávajú múzeá.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo Umenie Dizajn 03/2004:
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2004 > RUD 03/2004 > Martin Mešša: Dni hudobných nástrojov vo Dvore remesiel