2004
RUD 2004-1 | RUD 2004-2 | RUD 2004-3 | RUD 2004-4

Lavice

Lavica, Horša, okr. Levice, vyrobená 1910 – 1920V roku 1980 uskutočnil ÚĽUV v rámci svojej výskumnej činnosti zdokumentovanie nábytku v Honte. Výskum v 17 obciach bývalej Hontianskej župy (okresy Zvolen, Levice, Žiar nad Hronom, Veľký Krtíš) kládol dôraz na zachytenie čo najväčšieho množstva variantov a typov jednotlivých druhov nábytku, ich konštrukcie a výzdoby. V čase realizácie úlohy bolo možné zdokumentovať tie druhy, ktoré sa v oblasti Hontu používali a vyrobili v období od konca 19. do polovice 20. storočia. Lavice vyrábané a používané v tomto regióne upútavajú dekoratívnym stvárnením operadiel, ktoré vo výbere predstavujeme v obrazovej časti.

 


Ďalšie články v časopise Remeslo Umenie Dizajn 03/2004: